Research Team

Ph.D. Research Scholars

 • Siddhartha Kumar Singh
 • Pragati Priyanka
 • Mahendra Singh Shekhawat
 • Rupali Bhagel
 • Deepak R. Unune
 • Bhargava P. Pathri
 • Jai Kishan
 • Anoj Meena
 • Anurag Dixit

M. Tech. Research Scholars

 • Aniket Singh
 • Vivek Baghela
 • Shivendra Vasistha
 • Jugal Kishor Patidar
 •  Pawan Sahu
 • Sandeep Tiwari
 • Devesh Kumar Mittal
 • Umesh Sahu
 • Vijay Pratap Singh
 • Amit Mishra
 • Rohit Choudhary
 • Arpit Garg
 • Nitesh Kr. Singh
 • Priyanshu Singh
 • Nancy Choudhary
 • Divyanshu Gupta
 • Arjun Yadav